background

A yw Llinellau Pickup yn Gweithio? | Ble i'w defnyddio? | Pa rai i'w d

“ A yw Llinellau Pickup yn Gweithio?

Rydym i gyd wedi gweld y ffilmiau a sioeau teledu lle mae'r dyn a heriwyd yn rhamantus yn mynd allan i'r clybiau a'r bariau ac yn defnyddio llinellau codi cloff er mwyn cael menyw i fynd adref gydag ef. Mae'n debyg eich bod wedi meddwl tybed a yw'r llinellau hyn mewn gwirionedd yn gweithio mewn bywyd go iawn. Yr ateb gonest yw, fel arfer, na nad ydynt yn gweithio. Y rheswm am hynny yw oherwydd bod pob menyw wedi clywed bron pob llinell gloff sy'n hysbys i ddyn. Os yw hi wedi ei glywed unwaith o'r blaen, nid yw'n debygol o fod â diddordeb ynoch chi. Fodd bynnag, os oes gennych un newydd nad yw hi erioed wedi clywed o'r blaen, gallai weithio. Gallai hefyd weithio os oes ganddi'r math hwnnw o bersonoliaeth. Dydych chi byth yn gwybod.

Os ydych chi'n mynd i fynnu defnyddio llinellau codi, o leiaf ceisiwch ddod o hyd i rai nad ydych erioed wedi clywed amdanynt o'r blaen. Tebygolrwydd yw, os nad ydych wedi clywed amdano, yna nid oes ganddi hi. Neu fe allech chi ddod o hyd i'ch llinellau eich hun i'w defnyddio ar y merched. Naill ffordd neu'r llall, mae'r siawns y bydd eich llinell yn gweithio yn fain iawn.Dating Prospect yana
Dating Prospect anatoliy
Dating Prospect larapolt57
Dating Prospect valery
Dating Prospect gue
Dating Prospect emily42
Dating Prospect alinka
Dating Prospect vadim
Dating Prospect dmitry
Dating Prospect kilna22
Dating Prospect olgusha
Dating Prospect zizit44
Dating Prospect inna
Dating Prospect andrey
Dating Prospect maria
Dating Prospect danny


Do Pickup Lines Work?

Nid yw menywod eisiau teimlo eu bod yn rhad a dyna'n union beth mae'r llinellau hyn yn gwneud i fenywod deimlo. Yr hyn y mae'n ei ddweud yw nad ydych wedi cymryd yr amser i ddod o hyd i gyflwyniad cywir. Fel arfer y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cerdded i fyny at fenyw a chyflwyno eich hun. Bydd hynny'n mynd â chi lawer ymhellach na dweud rhyw linell gawslyd i gael ei sylw.

Os dewch o hyd i rai llinellau codi sy'n gweithio i chi, yna ceisiwch beidio â'u defnyddio ar ormod o fenywod yn yr un lle. Os gwnewch hynny, rydych chi'n rhedeg y risg o ddweud hynny wrth yr un fenyw unwaith eto ac ni fydd hynny'n dod i ben yn dda. Os nad yw'r llinell yn gweithio ar un fenyw, mae'n debyg y gallwch ei ddefnyddio ar un fenyw arall yn yr un bar neu glwb. Os yw'n methu ar ôl hynny, credaf ei bod yn amlwg nad yw'r llinell yn gweithio ac mae angen i chi ail-werthuso'ch strategaeth codi.

Y cyngor gorau yw bod yn chi'ch hun yn unig. Os ydych chi'n naturiol ddoniol, yna ni ystyrir bod dweud rhywbeth doniol yn ystod eich cyflwyniad i fenyw yn llinell. Dim ond eich bod chi eich hun. Mae'n anhygoel faint y bydd menyw yn ymateb i ddyn sy'n ddigon hyderus i fod ei hun a pheidio â chuddio y tu ôl i linellau pickup cawslyd. Efallai y byddwch yn unig yn dod o hyd i'r cariad eich bywyd os byddwch yn penderfynu i fod yn chi eich hun pan fyddwch yn cyflwyno eich hun i fenyw.Dating Prospect salenak
Dating Prospect pmg00
Dating Prospect larahappy
Dating Prospect vika26l
Dating Prospect alyona17
Dating Prospect aluonka
Dating Prospect kateryna
Dating Prospect ateebansan
Dating Prospect valeria
Dating Prospect alina
Dating Prospect lemuisrat
Dating Prospect anichka
Dating Prospect motruk
Dating Prospect daratobeloved
Dating Prospect havy
Dating Prospect oksankabackground

Dating Arabaidd

Dyddio Arabeg Am Ddim 100%. Cwrdd â Merched Arabaidd a Dynion sy'n chwilio am Dyddio Mwslimaidd a Matchmaking Arabeg gyda Senglau Mwslimaidd.

background

Dating Anabl

Mae'r rhan fwyaf o Dating Ar-lein Poblogaidd a Safle Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Senglau Dod o hyd i Bobl o'r un anian ag Anableddau Lleol ar gyfer Cariad, Dating, Cyfeillgarwch, Perthynas a Rhamant.

background

Dating ffermwr

Safle Dyddio Ffermwr Poblogaidd Rhif 1. Mingle gyda 1000au o Ffermwyr Sengl yn chwilio am Gyfeillgarwch, Cariad a Mwy. Dod o hyd i Rhamant Gwledig Ar-lein Heddiw.


Dating Byr | Cael Llwyddiant ar Dating Byr
Gyda dyddiad byr yn gallu cwrdd llawer o senglau ond heb fawr o amser. Open meddwl, ddim yn rhy obeithiol, yna bydd yn mwynhau dyddiad rhamantus
Wcreineg Girl Dating Ar-lein | Dod o hyd i Ferched Ukranian
Ukrania ei lenwi gyda merched hardd yn chwilio am gariad.Kencan ar-lein yw'r ffordd gyflymaf i gwrdd â nhw. Rhaid aros yn onest wrth wneud chwiliad priod
Yr 8 peth gorau i'w trafod fydd Merch dim ond newydd gwrdd â chi!
Gwybod beth i'w ddweud wrth Ferched a phryd i'w dweud. Bydd eich dewis o bwnc a geiriau'n dylanwadu'n fawr ar y modd y mae eich canfyddiad ac felly eich lefel o Lwyddiant
A yw Llinellau Pickup yn Gweithio? | Ble i'w defnyddio? | Pa rai i'w defnyddio?
Llinellau Pickup yw stwff chwedlau ond ydyn nhw'n gweithio mewn gwirionedd? Ble a phryd yw'r amser iawn i'w defnyddio a pha rai yw'r Gems yoru Chwilio am...
Codi Merched Rydych Cwrdd | Sut i droi Cyfarfod i mewn i Bartner
Meistr y grefft o godi merched. Pan fydd popeth yn cael ei ddweud a'i wneud Picking Up Girls byddwch yn cwrdd yn Fantasy pob Guys Have. Trowch eich Ffantasi yn Realiti...
Wcráin Dating | Cyfarfod Wcráin Merched Ar-lein | Dating Wcreineg
Dysgwch y ffyrdd gorau i gwrdd â Wcráin Merched ddefnyddio Dating Ar-lein. Cwrdd Merched Beautiful Sengl Wcreineg sy'n chwilio am Dynion Tramor ar gyfer Perthynas...
Mae'r Dating Pwysig Peidiwch â & Dont yn | Beth i'w wybod pan Dating
Dyddiadau cyntaf i fod i fod yn achlysurol ac yn hwyl. Mae dyddiad cyntaf yn eich galluogi i ddod i adnabod y person. Darllenwch ymlaen i wybod y dyddio pwysig yn ei wneud a don'ts...